OM OSS

 

Fargerom AS ble stiftet i april 2016 som et samarbeid mellom byggfirma Framtidsbygg As og daglig leder Leif Olav Korsnes. Dette samarbeidet går tilbake til 2010 ved Framtidsbygg’s egen oppstart men da med Korsnes Interiør & Fasade.  Det er forøvrig daglig leders fagkunnskap og over 30 års erfaring fra malerfaget (svennebrev ’86) som gir retningslinjer for hvordan faget praktiseres i bedriften.

Fargerom AS har for tiden 3 ansatte og har driftsområde i hele bergensregionen. Vi leverer høykvalitets malerarbeid til alle genrer av området hus og hjem. Størsteparten av oppdragsmengden vår har vi fra nybygg men vi gjør også mindre oppgraderinger til større rehabiliteringsprosjekter.

Vi påtar oss i tillegg vedlikehold av større næringseiendommer.

Håndverk


Vårt arbeid leveres med fokus og forankring i god norsk håndverkstradisjon. Et perfekt sluttresultat er aldri en tilfeldighet, men en naturlig konsekvens av nøyaktighet og presisjon. Dette er vår fokus i alle prosessledd av håndverket vi utfører. Kortsiktige løsninger for hurtig vinning er således ikke en del av vårt virke.

Kvalitet


I tillegg til å orientere oss rundt kvalitet i arbeidet vi utfører er vi også opptatt av at kvalitet skal gjenspeile seg i alle andre sider av vår drift.

Dette kan eksempelvis være valg av verktøy, maling,sparkel og andre produkter vi bruker. Disse tingenene skal være av beste kvalitet. Når et produkt befinner seg i vårt produktutvalg skal kunden være sikker på at dette er et produkt som er utprøvd over lang tid og utelukkende valgt til bruk pga produktets kvaliteter.

Vår fokus på kvalitet gjelder også for kundekontakt.
Denne skal for kunden fremstå som en positiv opplevelse gjennom hele prosjektet og i seg selv kunne være årsak til videre anbefalinger fra eksisterende til ny kunde.

     

Trend


Fargerom AS skal til enhver tid være oppdatert på trendretninger innen farge og interiør.
Dette for å kunne bistå kunden med innspill på fargevalg og stilretninger ved utforming av sitt eget interiørlandskap.

 

Miljø


Fargerom AS’s drift skal foregå i samsvar med gjeldende retningslinjer for bevaring av miljøet. Dette gjenspeiler seg i vår bruk av utelukkende miljøvennlige produkter men også i form av vår praksis for forsvarlig avfallshåndtering etter hvert avsluttet prosjekt.

 

Fargerom AS’s bedriftsidentitet og driftshverdag kan således kort sammenfattes med følgende fire stikkord:

  • Håndverk
  • Kvalitet
  • Trend
  • Miljø